Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  

• Is vooral bedoeld als evaluatie-instrument vast te stellen hoe ver je op een bepaald moment bent ten opzichte van een einddoel
• Op basis van de toetsresultaten kan je zien wat je nog moet leren om het einddoel te bereiken.
• Zie ook Formatieve toets

  
Omschrijving van noodzakelijke vakspecialistische kennis en vaardigheden waarover je na een bepaalde periode moet beschikken. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Een databaseontwerp kunnen opzetten.
  • Alle stappen van projectmatig werken aantoonbaar kunnen zetten.
  • Over bepaalde anatomische kennis beschikken.

  
  • Toetsing gericht op de beoordeling van welomschreven kennis of bepaalde vaardigheden. De toets vormt meestal het sluitstuk van een onderwijs- of instructieperiode waarin bepaalde leerstof is behandeld of bepaalde vaardigheden zijn getraind.
  • Zie ook Discrete leerdoelen
  

• Is vooral bedoeld als evaluatie-instrument vast te stellen hoe ver je op een bepaald moment bent ten opzichte van een einddoel
• Op basis van de toetsresultaten kan je zien wat je nog moet leren om het einddoel te bereiken.
• Zie ook Formatieve toets