Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Een instrument waarmee je feedback verzamelt van meerdere beoordelaars bijvoorbeeld van je docent of begeleider, van een medestudent en een opdrachtgever uit het werkveld. Als het aantal beoordelaars niet uit drie maar uit twee personen bestaat, wordt ook wel gesproken van 180º feedback.
 • Een van de belangrijkste oogmerken van het instrument is om mensen te confronteren en bewust te maken hoe zij in de ogen van anderen in en buiten de organisatie functioneren, en te laten zien wat daarin hun sterkten en zwakten zijn.
 • Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht
  
 • Is vooral bedoeld als evaluatie-instrument om te kunnen bekijken hoe ver iemand op een bepaald moment is.
 • Op basis van de toetsresultaten kan je zien wat er nog moet gebeuren om het einddoel te bereiken.
 • Zie ook toetsvorm Diagnostische toets
 •   

  • Terugkoppeling van docenten/examinatoren over je studieprestaties, op basis van criteria en standaarden
  • Naast feedback wordt ook gesproken over feedforward en feedup
  • Feedforward richt zich op je verdere ontwikkeling; feedup geeft aan hoe je leerdoelen kunt demonstreren
  • Zie ook Cnstructieve feedback

    

  Fraude is:
  • Tijdens de toets gebruik maken van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan
  • Tijdens de toets afkijken of informatie uitwisselen
  • Je tijdens de toets uitgeven voor iemand anders of je door iemand anders laten vertegenwoordigen
  • Voor de toets in bezit stellen van de opgaven
  • Fingeren of vervalsen van enquête- of onderzoeksgegevens
  (Bron: frauderegeling HvA)