Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Onderdeel van een intakeprocedure. Het assessment wordt gevormd door de praktijkopdracht waarin je ter plekke laat zien wat je kan. Je verrichtingen worden voor- en nagesproken met de assessoren.
 • Zie ook toetsvorm Intaketoets
  
 • Gericht op het toetsen van de mate waarin kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten van competenties (bij de start van een opleiding) die aanwezig zijn of nog ontbreken.
 • De instaptoets kan zowel een diagnostische als een selecterende doelstelling hebben.
 • In beide gevallen levert de intaketoets feedback aan jezelf en / of informatie aan de opleiding over je startniveau.
 • Zie ook toetsvorm Intaktetoets
  

Toetsing gericht op de beoordeling van de wijze waarop je er in slaagt om kennis, inzichten, houding en vaardigheden te integreren, met het effect dat je in een bepaalde situatie adequaat handelt

  
 • Onderwijsvorm waarin je met andere studenten onderling reflecteert op je professionele ontwikkeling. Aandachtspunten hierbij zijn:
  - Analyse van praktijksituaties.
  - Explicitering van eigen taken, verantwoordelijkheden, dilemma`s.
  - Bewustwording van keuzes die je maakt.
 • Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht
  
 • Een zeer grote (digitale) verzameling vragen die voor een bepaalde toets kunnen worden geselecteerd en gebruikt.
 • Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt bij de Voortgangstoets