Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
  • Is gericht op het toetsen van de mate waarin je bepaalde kennis hebt verworven.
  • Het gaat hier om discrete leerdoelen in de vorm van begrips- of feitenkennis (herkenning en reproductie).
  • De kennistoets kan zowel losstaand zijn, als een onderdeel vormen van een meeromvattende toets; kan formatief en  summatief van aard zijn.
  • Zie ook toetsvorm Kennistoets
  

• Het geheel van kennis waarover je als startbekwame professional in een bepaald beroep dient te beschikken
• Vaak landelijk vastgeld in beroepsprofielen.
• Zie ook Body of knowlegde

  

• Een bewust proces van zelfcontrole, waarbij aan de hand van vooraf gestelde normen de feitelijke situatie regelmatig wordt onderzocht.
• Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een draaiboek, checklist of handboek.
• Kwaliteitsbewaking is gericht op het rondmaken van de pdca cyclus

  

Kwaliteitsborging
• Een geheel van activiteiten gericht op het verduurzamen van kwaliteit.