Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
Leerdoelen geven aan wat je in een bepaalde periode wilt bereiken. Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan de volgende eisen:
  • Als het gaat om welk gedrag je moet kunnen vertonen, dan is dat beschreven in observeerbare activiteiten.
  • Als het gaat om welke kennis, inzichten of vaardigheden je verworven moet hebben, dan is dat zo concreet mogelijk benoemd.

  
  • De bewijsstukken die je in een bepaalde opleidingsperiode hebt verzameld. Het leerdossier kan bestaan uit: feedback van collega`s, opdrachtgevers, docenten, verslagen, producten waar je zeer trots op bent, reflectieverslagen enzovoort.
  • Zie ook toetsvorm Portfolio assessment
  

• Landelijk vastgelegd profiel en eindkwalificaties van een betreffende opleiding
• Ontwikkeld door gezamenlijke hbo opleidingen in afstemming met het werkveld

  

• Verzameling van samenhangende programmaonderdelen met een bepaald type leerdoelen
• Het curriculum van een opleiding is meestal opgebouwd uit een aantal leerlijnen, zoals: inhoudelijke leerlijn, vaardighedenleerlijn, praktijkleerlijn, integratieve leerlijn reflectieleerlijn