Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
  • De Overall Toets is een specifieke vorm van casustoets, gericht op het toetsen van de mate waarin je in staat bent tot het toepassen van kennis, maar dan in nieuwe situaties, binnen de HvA met name gekoppeld aan projectonderwijs.
  • Beoordeling van een project gebeurt vaak aan de hand van het door de groep opgeleverd product en het procesverslag. In de OAT wordt de mate getoetst waarin je individueel in staat bent de in het project opgebouwde kennis ook in andere situaties toe te passen (wendbaarheid of transfer).
  • Zie ook toetsvorm OAT en Casustoets
  
De eindkwalificaties van de opleiding

  

• De Onderwijs- en Examenregeling bevat alle formule regels over instroom, doorstroom en uitstroom.
• Iedere opleiding is wettelijk verplicht te beschikken over een OER.
• De OER is onderdeel van het Studentenstatuut en is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).