Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Is gericht op het toetsen van de mate waarin de student (vak)technische vaardigheden of (discipline) specifieke procedures en bewerkingen beheerst.
 • Het gaat hier dus om operationele vaardigheden die ook afzonderlijk kunnen worden getraind.
 • Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets
  
  • De toets sluit qua inhoud en niveau aan bij het opleidingsonderdeel (hulpmiddel: toetsmatrix)
  • De toetsvorm sluit aan bij de te behalen leerdoelen
  
 • Vorm van een projectopdracht, waarbij in de regel sprake is van een opdrachtgever uit de praktijk.
 • Zie ook toetsvorm Projectopdracht
  
 • Is gericht op het toetsen van de voortgang in de ontwikkeling van het totale kennisbestand in relatie tot een bepaald eindniveau (uitgedrukt in een percentage goed beantwoorde vragen).
 • De voortgangstoets kan betrekking hebben op een kennisbestand, maar ook op de (vak)specifieke vaardigheden zoals hierboven genoemd.
 • De toets kan zowel een diagnostische doelstelling hebben - en is dan vooral bedoeld om de student zelf een inzicht te verschaffen over de mate waarin hij vooruit gaat - als selecterend ten behoeve van de opleiding.
 • Zie ook toetsvorm Voortgangstoets