Score

Skip Navigation LinksBegrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Beschrijving
  
 • Is gericht op: de eigen inbreng, optreden in een bepaalde situatie ontleden om na te gaan wat er precies gebeurde, wat mogelijke alternatieven waren geweest en wat de student in het vervolg wilt doen om professioneler te handelen.
 • Zie verder Analyseren en Reflecteren
  

Zelfregulatieve vaardigheden hebben betrekking op de manier waarop de student zijn eigen leerproces kan sturen. Het gaat om vaardigheden zoals: doelen stellen, je oriënteren, plannen, monitoren, diagnose kunnen maken, evalueren en reflecteren.

  
 • Is het vermogen om zelfstandig te leren en leer- en denkstrategieën uit te voeren. Hoe beter de student in staat is om zelfstandig leeractiviteiten uit te voeren, des te beter is hij in staat om: richting te geven aan zijn eigen studie/werk door het stellen van heldere en haalbare doelen en het maken van gerichte keuzes tijdens de opleiding, de stage of de praktijk.
 • Zie ook (Zelf) regulatieve vaardigheden
  
Denkmodel waarin de student de volgende stappen neemt:
 • Zoek naar de betekenis van begrippen en termen die nog onduidelijk voor je zijn
 • Definieer het probleem.
 • Analyseer het probleem.
 • Inventariseer op systematische wijze de verschillende verklaringen die je uit stap 3 hebt genomen.
 • Formuleer leerdoelen.
 • Zoek aanvullende informatie.
 • Voeg al je bevindingen samen (synthetiseren) en test de nieuwe informatie.

  

Zie toetsvorm Reflectieopdracht​