Score

Skip Navigation LinksNieuws

  
  
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
Hoofdtekst
  
https://score.hva.nl/PublishingImages/plaatje%20OER.jpg
  

​In deze kennisclip geven we de belangrijkste wijzigingen in de OER van 19-20 ten opzichte van 18-19.

  

Recent verschenen: Toets wijzer, verbeteradvies voor de toetspraktijk in alle onderwijssectoren met ook relevante informatie voor hbo.

De raad constateert onder meer:

Onvoldoende ruimte voor formatieve toetsing. Onvoldoende toepassing van kwalitatieve toetsmethoden.

Als gevolg van flexibilisering en maatwerk zijn curricula vaker gemodulariseerd. Dit bedreigt de opbouw en samenhang in toetsprogramma´s.

 

Adviezen:

Bij Standaard 4 accreditatiekader ook kijken naar de kwaliteit van toetsprogramma en overige toetsen. Bv opbouw in de lijn onderzoekend vermogen.

Functioneren van examencie moet passen bij de visie op onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur van de opleiding.

Professionalisering van docenten moet passen bij het toetsbeleid van de opleiding.

Meer standaardisering eindtoetsing, bv bachelorexamen.

 

Marianne Kok

  

SURF onderzoekt met de hogeronderwijsinstellingen wat er nodig is om digitale insignes, badges, te kunnen toekennen aan studenten. In 2015 is een studie uitgevoerd, waaruit de whitepaper Open badges en microcredentialing is voortgekomen.  Als vervolg op de studie voerde SURF van september 2017 tot mei 2018 een Proof-of-Concept (PoC) uit, waarin SURF samen met instellingen hands-on aan de slag is gegaan. Negen instellingen experimenteerden in een door SURF ontwikkelde infrastructuur met het maken en uitgeven van edubadges: badges die uitgereikt worden in het onderwijs. Deze publicatie bevat de geleerde lessen van de PoC.

 

https://score.hva.nl/PublishingImages/TR-HO%20klein.jpeg
  

​Het boek 'Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs' van Sluijsmans en Segers (red), is gratis te downloaden via deze link