Aanmelden
Voor archivering geldt de Selectielijst van de Vereniging Hogescholen als richtlijn (zie onder Bronnen). Deze Selectielijst is in juni 2016 geactualiseerd. Belangrijke wijziging is het terugbrengen van de bewaartermijnen van het gemaakte werk van tentamens van 2 jaar naar 2 maanden. Binnen de HvA wordt in najaar 2016 nagegaan wat dit betekent voor de interne procedures en praktijken. Per 1 janauri 2017 zal een nieuwe bewaartermijn ingaan. Tot die tijd hanteren we de termijn van 2 jaar.

Voor tentamens en deeltentamens geldt:
 

·         Het gemaakte werk van de student, de beoordeling en presentielijst moeten 2 jaar worden bewaard en kunnen, na afhandeling, worden vernietigd.

·         Tentamenprotocol, cesuur, toets/opdracht, evaluatie moeten 7 jaar worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.

 

Voor afstudeerwerken geldt:

·       Werkplan, afstudeerwerk, afstudeerverslag en beoordeling moeten 7 jaar na beoordeling worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.


Voor stages geldt:

·          Indien de stage onderdeel is van het afstudeertraject: stagewerkplan, stageovereenkomst, voortgangsverslag, stageverslag, urenverantwoording en beoordeling moeten 7 jaar worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.

·        Voor een stage, niet als onderdeel van een afstudeertraject, geldt dat de betreffende documenten 2 jaar na afronding moeten worden bewaard, met uitzondering van de stageovereenkomst. Dit laatste document moet 7 jaar worden bewaard en kan daarna worden vernietigd.


Bewaren mag fysiek en digitaal (ook in de vorm van video of beeldmateriaal).

Binnen opleidingen moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over wie op welke momenten een rol speelt bij het archiveren van de genoemde onderdelen van de toetsdossiers.​Laatst gewijzigd: 5 juli 2016