Aanmelden

ARchivering

Voor archivering geldt de Selectielijst van de Vereniging Hogescholen als richtlijn (zie onder Bronnen). Deze Selectielijst is in juni 2016 geactualiseerd.

Voor tentamens en deeltentamens geldt binnen de HvA vanaf 1 september 2017:

  • Het gemaakte werk van de student, de beoordeling en presentielijst worden 1 jaar bewaard en kunnen, na afhandeling, worden vernietigd.
  • Tentamenprotocol, cesuur, toets/opdracht, evaluatie worden 7 jaar bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.

Voor afstudeerwerken geldt:
Werkplan, afstudeerwerk, afstudeerverslag en beoordeling worden 7 jaar na beoordeling bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.

Voor stages geldt:

  • Indien de stage onderdeel is van het afstudeertraject: stagewerkplan, stageovereenkomst, voortgangsverslag, stageverslag, urenverantwoording en beoordeling moeten 7 jaar worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.
  • Voor een stage, niet als onderdeel van een afstudeertraject, geldt dat de betreffende documenten 1 jaar na afronding moeten worden bewaard, met uitzondering van de stageovereenkomst. Dit laatste document moet 7 jaar worden bewaard en kan daarna worden vernietigd.

Bewaren mag fysiek en digitaal (ook in de vorm van video of beeldmateriaal).

Binnen opleidingen moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over wie op welke momenten een rol speelt bij het archiveren van de genoemde onderdelen van de toetsdossiers.

Laatst gewijzigd: 5 juli 2016