Aanmelden

Regels inzage

 
 
·         De student kan de vragen/opdrachten en het eigen gemaakte werk inzien. 
 
·         De student kan beoordelingsnormen en standaardnormering inzien.
 
·        De examinator bespreekt de (deel)tentamen na met studenten, individueel of groepsgewijs; de studenten krijgen feedback op het gemaakte werk.  
 
 
Het is aan te raden bij het roosteren van de toetsmomenten eveneens de inzagemomenten te plannen en in het rooster op te nemen.