Aanmelden

Regels inzage

 
  • De student kan de vragen/opdrachten en het eigen gemaakte werk inzien. 
  • De student kan beoordelingsnormen en standaardnormering inzien.
  • De examinator bespreekt het (deel)tentamen na met studenten, individueel of groepsgewijs; de studenten krijgen feedback op het gemaakte werk.  

Het is aan te raden bij het roosteren van de tentamens eveneens de inzagemomenten te plannen en in het rooster op te nemen.