Aanmelden

1.0. Zelfstudiemodules BKE: Inleiding

1.1. Kennisclip

1.2. Wat is de aanleiding voor Basiskwalificatie Examinering (BKE)?


In mei 2012 is naar aanleiding van ongerustheid over en kritiek op de kwaliteit van hbo-diploma’s het rapport van de Commissie Bruijn verschenen: Vreemde ogen dwingen. De commissie Bruijn heeft verschillende maatregelen voorgesteld die ervoor zorgen dat toets(kwaliteits)beleid steviger wordt verankerd in het hart van de opleiding. Een van de maatregelen die in het rapport wordt genoemd betreft de toetsdeskundigheid van docenten

De gekozen lijn is certificering van docenten voor Basis- of Seniorkwalificatie Examinering (BKE/SKE). Dit betekent dat een docent aantoonbaar bekwaam moet zijn volgens de eisen die aan de huidige toetspraktijk worden gesteld. In oktober 2013 heeft een expertgroep in opdracht van de Vereniging Hogescholen het programma van eisen voor BKE (zie bronnen) opgeleverd.

1.3. Wat is de Basiskwalificatie Examinering (BKE)?

De Basiskwalificatie Examinering (BKE) zorgt ervoor dat docenten in de rol van examinator op basisniveau de kennis en kunde beheersen om verantwoord te kunnen examineren. Voor BKE-certificering lever je twee toetsdossiers met een analyse en kritische reflectie aan. Certificering voor BKE wordt uitgevoerd door de HvA Academie. Zie link hiernaast voor nadere informatie over de procedure. Een toetsdossier bestaat uit:

1.4. Waarom zelfstudiemodules?

Met de zelfstudiemodules kun je in je eigen tempo en op een zelf gekozen moment je goed voorbereiden op de BKE certificering. De modules zijn opgezet rondom de Toetscyclus. De Toetscyclus geeft aan hoe je een toets ontwerpt, uitvoert en verbetert. Per fase van de Toetscyclus maak je een aantal documenten. Die documenten zijn onderdeel van het toetsdossier.

Met een zelftest van de website Bewust en Bekwaam toetsen kun je bekijken welke gebieden je beheerst. Je kunt vervolgens zelf bepalen welke zelfstudiemodules voor jou interessant en nuttig zijn om te bestuderen

Let op: de site Bewust en Bekwaam toetsen is het eindresultaat van SURF tender Toetsing en Toetsgestuurd leren en (nog) niet voldoende gevalideerd en daarmee nog niet summatief te gebruiken.

1.5. De Toetscyclus

De Toetscyclus is een invulling van de Deming-circle Plan, Do, Check, Act (PDCA-cyclus). Hieronder het overzicht van de BKE-modules gekoppeld aan de Toetscyclus.

1.6. Opbouw van de modules

Alle modules hebben dezelfde opbouw.

1.7. Opdrachten Toetsdossier

Iedere zelfstudiemodule sluit af met een verwerkingsopdracht die een bijdrage levert aan het toetsdossier, de analyse en de kritische reflectie. Organiseer zelf de bespreking van deze opdrachten. Een logische partner daarin is een SKE-gecertificeerde collega.