Aanmelden

TOETSBEKWAAMHEID SKE

 

De SeniorKwalificatie Examinering is het vervolg op Basis Kwalificatie Examanering. Naast analyse van de toetscyclus van een toets, analyseer je bij SKE het toetsplan van de jouw opleiding. Als SKE-er ben je een vraagbaak voor collega's als het gaat om het verbeteren van toetskwaliteit.

 

Je bent SKE-toetsbekwaam als je:

1.   een bijdrage kunt leveren aan het toetsplan van de jouw opleiding onder andere doordat je een analyse kunt maken van de kwaliteit van het toetsplan en verbeteracties kunt formuleren;

2.   collega’s kunt begeleiden in het verbeteren van hun toetsen door de kwaliteit van hun toetsen te evalueren en aanbevelingen te doen vanuit het toetsplan van de opleiding;

3.   op systematische wijze een bijdrage levert aan het ontwerpen, beoordelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van toetsen. Kortom, je werkt volgens de landelijk vastgestelde toetscyclus. Dit doe je bij voorkeur in teamverband;

4.   kunt verantwoorden in welke mate je toets valide, betrouwbaar en transparant is en voorziet in een leer- en feedbackfunctie. Dit zijn de kwaliteitseisen die de HvA stelt aan een (deel)tentamen.

 

SKE OPDRACHT

De SKE opdracht bestaat uit drie onderdelen:

1.  Een inleiding.

2. Een analyse van het toetsplan van de eigen opleiding.

3. Een kritische reflectie op twee toetsdossiers (dit komt overeen met het BKE-deel, hiervoor kan aan de hand van de vrijstellingsregeling in bijzondere gevallen vrijstelling voor worden verleend).

 

Ben je niet werkzaam als docent en wil je SKE behalen dan kan je een aangepaste opdracht aanvragen bij de HvA Academie.

 

Zie voor nadere informatie: SKE opdracht (Bronnen deze pagina).

 

Laatst gewijzigd: 25 oktober 2018