Aanmelden

TOETSBEKWAAMHEID SKE

 

De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken.
De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten gecertificeerd worden
Een belangrijk aspect in de toetspraktijk is het gesprek over toetsing:
vragen/geven van feedback, het uitwisselen van ervaringen/ expertise en het samen beoordelen.
Een SKE’er vervult in dit gesprek een voortrekkersrol.

Je bent SKE-toetsbekwaam als je:

1.    een bijdrage kunt leveren aan het toetsplan van de gehele opleiding onder andere doordat je een analyse kunt maken van de kwaliteit van het toetsplan en verbeteracties kunt formuleren;

2.   collega’s kunt begeleiden in het verbeteren van hun toetsen door de kwaliteit van hun toetsen te evalueren en aanbevelingen te doen vanuit het toetsplan van de opleiding;

3.   op systematische wijze een bijdrage levert aan het ontwerpen, beoordelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van toetsen. Kortom, je werkt volgens de landelijk vastgestelde toetscyclus. Dit doe je bij voorkeur in teamverband;

4.   kunt verantwoorden in welke mate je toets valide, betrouwbaar en transparant is en voorziet in een leer- en feedbackfunctie. Dit zijn de kwaliteitseisen die de HvA stelt aan een (deel)tentamen.

 

SKE OPDRACHT

De SKE opdracht bestaat uit drie onderdelen:

1.  Een inleiding.

2. Een analyse van het toetsplan van de eigen opleiding.

3. Een kritische reflectie op twee toetsdossiers (dit komt overeen met het BKE-deel, hiervoor kan aan de hand van de vrijstellingsregeling in bijzondere gevallen vrijstelling voor worden verleend).

 

Zie voor nadere informatie: SKE opdracht (Bronnen deze pagina).

 

Laatst gewijzigd: 19 mei 2016