Aanmelden

TOETSBEKWAAMHEID SKE

 

De SeniorKwalificatie Examinering is het vervolg op Basis Kwalificatie Examanering. Naast analyse van de toetscyclus van een toets, analyseer je bij SKE het toetsplan van de jouw opleiding. Als SKE-er ben je een vraagbaak voor collega's als het gaat om het verbeteren van toetskwaliteit.

 

Je bent SKE-toetsbekwaam als je:

  1. de toetscyclus toepast voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende* onderwijseenheden met verschillende toetsvormen en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen (SKE-1);
  2. de kwaliteit van het toetsprogramma analyseert en verbeteracties formuleert (SKE-2);
  3. een bijdrage levert aan het toetsbeleid van de gehele opleiding (SKE-3);
  4. de kwaliteit van toetsen van collega-examinatoren evalueert en aanbevelingen doet gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling. Hij/zij begeleidt collega’s bij het verbeteren van toetsen (SKE-4).

SKE OPDRACHT

De SKE-opdracht bestaat uit drie onderdelen:
  1. Het aantonen van de SKE-1 leeruitkomst. Deze bestaat uit een kritische reflectie en verbeterpunten op twee toetsdossiers. 
  2. Het aantonen van twee van de drie leeruitkomsten SKE-2, 3 en 4 naar keuze, met een onderbouwing van je toetsbekwaamheid op de gekozen leeruitkomsten. 
  3. Een toelichting op hoe je twee van de drie leeruitkomsten SKE-2, 3 en 4 aantoont en daarmee je toetsbekwaamheid onderbouwt en bewijst.

 

Ben je niet werkzaam als docent en wil je SKE behalen dan kan je een aangepaste opdracht aanvragen bij de HvA Academie.

Zie voor nadere informatie: SKE opdracht (Bronnen deze pagina).

 

Laatst gewijzigd: 21 september 2020.