Aanmelden

BEOORDELING EN CERTIFICERING

Er zijn twee mogelijke uitkomsten van de proeve van bekwaamheid: ‘geschiktheid bewezen’ en ‘geschiktheid niet bewezen’. Bij het oordeel ‘geschiktheid bewezen’ heeft de assessor alle gedragsindicatoren uit het assessorprofiel in de proeve van bekwaamheid aangetoond. De assessor behaalt hiermee het certificaat en wordt opgenomen in het register van gecertificeerde assessoren van de HvA. Het certificaat wordt verstrekt door de HvA Certificeringscommissie Docentkwalificaties. Bij het oordeel ‘geschiktheid niet bewezen’ heeft de assessor niet alle gedragsindicatoren in voldoende mate aangetoond. De beoordelaar geeft de assessor per gedragsindicator feedback. Dat gebeurt mondeling direct na afloop van de proeve en in een rapportage. De assessor kan met de verkregen feedback gericht werken aan zijn verbeterpunten en in een later stadium een herkansing doen.

Hoe je je aanmeldt voor beoordeling en certificering lees je in de Handleiding certificering assessoren (zie onder Bronnen op deze pagina).

SCHOLING TER VOORBEREIDING OP CERTIFICERING

De scholing bestaat uit een online cursus en een training.

Online cursus

In dit digitale leerprogramma vinden assessoren de basiskennis die nodig is voor het uitvoeren van een assessment. Het programma bevat kennisclips, voorbeelden van gesprekken tijdens assessments, opdrachten en een bibliotheek met naslagwerken. Aan bod komen onder andere:

 • openen van een assessmentgesprek
 • (werken met) de assessmentdriehoek
 • (werken met) de STARRTT-techniek
 • voeren van een assessmentgesprek
 • tot stand brengen van een oordeel
 • effectief feedback geven
 • omgaan met bezwaar

Effectief

De online cursus blijkt zeer effectief voor:

 • beginnende assessoren om vertrouwd te raken met de basiskennis voor het uitvoeren van een assessment
  • ter voorbereiding op de assessorentraining met een docententeam
  • als onderdeel van een individuele leerweg, ondersteund door gecertificeerde assessoren van de opleiding. Dit geldt voor individuele docenten die niet de mogelijkheid hebben om in het docententeam deel te nemen aan de assessorenopleiding, bijvoorbeeld omdat deze niet op korte termijn wordt aangeboden
 • opgeleide, maar weinig ervaren assessoren om zich voor te bereiden op certificering. Met toegang tot de online cursus kunnen assessoren hun vaardigheden aanscherpen ter voorbereiding op het uitvoeren van assessments in de praktijk;
 • gecertificeerde assessoren om hun vaardigheden op peil te houden en certificering te behouden. 

Bekijk hier de trailer voor de online cursus
 

Training

De training is bedoeld voor docententeams die de online cursus hebben doorlopen. De vorm is een simulatie van een assessment met een acteur in de rol van student. De training is maatwerk. Dat impliceert dat we werken met de assessmentmaterialen van de opleiding, zoals een assessmenthandleiding en een portfolio. Doelen zijn:

 • een gemeenschappelijke interpretatie van de beoordelingsstandaard;
 • een eenduidige aanpak bij de uitvoering van assessments;
 • aanleren en oefenen van assessorvaardigheden.


 

ONDERHOUD VAN HET CERTIFICAAT

Ook na het behalen van het certificaat blijft professionalisering nodig. Voor het onderhoud van assessorvaardigheden is het belangrijk dat assessoren op regelmatige basis assessments blijven uitvoeren en dat zij enkele keren per jaar met elkaar kalibreren.


Laatst gewijzigd: 2 juli 2018

 ‭(Verborgen)‬ Literatuur

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden