Aanmelden

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Voor certificering doet de assessor een proeve van bekwaamheid. Dat houdt in dat hij voor de opleiding waaraan hij verbonden is een authentiek portfolio- of gedragsassessment uitvoert. Een onafhankelijk assessmentdeskundige – de assessorbeoordelaar - is hierbij aanwezig om de assessor te beoordelen op de gedragsindicatoren van het assessorprofiel.

Aanmelding voor de proeve van bekwaamheid

Om te kunnen deelnemen aan de proeve van bekwaamheid gelden de volgende randvoorwaarden: De assessor:

  • voldoet aan de basiskwalificaties in het assessorprofiel;

  • heeft deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten waarmee een gezamenlijke interpretatie van de beoordelingscriteria en een eenduidige werkwijze van assessoren zijn geborgd;

  • heeft ervaring opgedaan met het uitvoeren van assessments en heeft hiermee het vertrouwen opgebouwd dat hij aan de gedragsindicatoren uit het assessorprofiel voldoet.

Meer details over de proeve van bekwaamheid en de aanmelding vind je in de Handleiding Certificering van Assessoren bij de HvA (zie bronnen).

 ‭(Verborgen)‬ Bronnen

 ‭(Verborgen)‬ Literatuur

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden