Aanmelden

Klachten

Studenten en docenten kunnen voor klachten over toetsen en beoordelen terecht bij de examencommissie van de eigen opleiding. Zie voor de procedure de informatie van eigen examencommissie.
 

Geschillen: Beroepsprocedure/COBEX

  
De student kan beroep aantekenen tegen een besluit van de examencommissie bij het college van beroep en examens (COBEX). De procedure is opgenomen in het Studentenstatuut.
Voor de wijze van indienen en afhandeling zie: webpagina's COBEX.