Aanmelden

Klachten

Studenten en docenten kunnen voor klachten over toetsen en beoordelen terecht bij de examencommissie van de eigen opleiding. Zie voor de procedure de informatie van eigen examencommissie op de dlo van de opleiding.

 

Geschillen: Beroepsprocedure/COBEX

De student kan beroep aantekenen tegen een besluit van de examencommissie bij het college van beroep en examens (COBEX). De procedure is opgenomen in het Studentenstatuut (zie onder Bronnen, rechterkolom op deze pagina).

Voor de wijze van indienen en afhandeling zie: webpagina's COBEX.