Aanmelden

voorzittersberaad examencommissie

In dit voorzittersberaad ontwikkelen de deelnemers, voorzitters van de examencommissie, hun deskundigheid door met en van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen en als klankbord voor elkaar te fungeren. De bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie.

Contactpersoon: Arif Khan a.h.khan@hva.nl