Aanmelden

Netwerk voorzitters examencommissie

In dit netwerk ontwikkelen de deelnemers - voorzitters van de examencommissie - hun deskundigheid door met en van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen en als klankbord voor elkaar te fungeren. De bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie.

Contactpersoon: Liesbeth Zijlstra (l.zijlstra@hva.nl).