Aanmelden

BKE/SKE examinatoren

De HvA Academie verzorgt de certificering van BKE/SKE. Zie verder op deze website onder: Docent>BKE of Docent>SKE.
 

ASSEssoren

De HvA Academie verzorgt de certificering van assessoren. Zie verder op deze website onder: Docent>Assessoren.

Training WHW-proof voor examencommissies

De HvA Academie verzorgt een verplichte scholing voor leden van de examencommissie. Deze scholing bestaat uit vier dagdelen waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Wet- en Regelgeving
  • Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsplan
  • Positionering van de examencommissie (intern en extern)
  • Fraude, beroep en bezwaar &  speciale doelgroepen
  • Toetsing

 

training WHW-Proof voor toetscommissies

De HvA Academie verzorgt een verplichte scholing voor leden van de toetscommissie. Deze scholing bestaat uit twee dagdelen waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsprogramma

- Kwaliteit van toetsing (op SKE niveau)

 
 

teamtraing/Maatwerk

 

Voor docenten- en medewerkersteams verzorgt de HvA Academie op aanvraag trainingen. Daarbij kun je denken aan de 'standaard' trainingen uit het jaarlijkse scholings- en trainingsprogramma (of een combinatie daarvan) die speciaal voor de opleiding/team op locatie worden georganiseerd.

Zie verder onder links op rechterkolom: Scholing en training: aanbod HvA Academie. 

 
Laatst gewijzigd: 10 juli 2017