Aanmelden

BKE/SKE examinatoren

De HvA Academie verzorgt de certificering van BKE/SKE. Zie verder op deze website onder: Docenten>BKE of Docenten>SKE.
 

Training WHW-proof voor examencommissies

De HvA Academie verzorgt een verplichte scholing voor leden van de examencommissie. Deze scholing bestaat uit zes dagdelen waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
1    Wet- en Regelgeving
2    Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsprogramma
3    Kwaliteit van toetsing
4    Positionering van de examencommissie (intern en extern)
5    Fraude, beroep en bezwaar &  speciale doelgroepen
6    De examencommissies per domein, kritische reflectie op het eigen functioneren en maken activiteitenplan 
 

training WHW-Proof voor toetscommissies

De HvA Academie verzorgt een verplichte scholing voor leden van de toetscommissie. Deze scholing bestaat uit drie dagdelen waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
1    Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsprogramma
2    Kwaliteit van toetsing
3    Verdieping op specifieke thema’s:
 
  • Kwaliteit van het toetsplan en toetsprogramma
  • Adviseren en feedback geven aan collega’s en onderwijsteam
  • Kwaliteit van de eindwerkstukken (als onderdeel van het afstuderen)
  • Kwaliteit van competentiebeoordeling (assessments)
  • Kwaliteit van beoordeling van stages
  • Kwaliteit van complexe opdrachten / project toetsing
  • Kwaliteit van vaardigheidstoetsing
  • Kwaliteit van open en gesloten toetsvragen
  •  

WHW-proof voor opleidingsmanagers

De HvA Academie verzorgt een scholing van twee dagdelen voor opleidingsmanagers. Deze scholing is opgenomen in het facultatieve deel van het leiderschapstraject waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1    Wet- en Regelgeving en Positionering van de verschillende actoren (intern en extern)
2    Borging van het eindniveau, kwaliteit van het toetsprogramma en de toetsing
 
In twee dagdelen leer je niet alleen de feitelijke verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken, maar kun je dit ook soepel toepassen in je werk.
 
 
toetstraining met open inschrijving/op aanvraag
 
Naast doelgroepgerichte trainingen organiseert de HvA Academie ook toetstrainingen met open inschrijving voor docenten, toetsontwikkelaars, beoordelaars en examinatoren en  trainingen die specifiek voor teams op aanvraag worden verzorgd, zoals:
·         Basistraining voor assessoren
·         Certificering assessoren
 
Zie voor het actuele aanbod: DLWO van de HvA Academie. Hier vind je meer informatie over de inhoud, planning en kosten van deze trainingen.
 
Zoektip: Kies bij de Sleutelfilters voor het thema 'Onderwijs' en vervolgens voor het subthema 'Toetsen en beoordelen'. Klik daarna op 'Toepassen'.
 
 
Laatst gewijzigd: 18 april 2016.