Aanmelden

DeCAAn/opleidingsmanagers en examencommissie

 

Het instellingsbestuur (in faculteiten vertegenwoordigd door de decaan) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de accreditatie, maar de examencommissie dient de kwaliteit van de diplomaverlening te bewaken.

De decaan stelt (namens het instellingsbestuur) de examencommissie in en benoemt de individuele leden.

In de HvA-praktijk onderhouden met name de opleidingsmanager en de voorzitter van de examencommissie veel contact.

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de opleidings-OER, het toetsplan, de kwaliteit van toetsen en beoordelen, het toetsprogramma en het eindniveau van de opleiding. Het is aan te bevelen dat een opleidingsmanager de examencommissie om advies vraagt bij het opstellen van de opleidings-OER, het toetsplan en toetsprogramma.

De opleidingsmanager is tevens verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens het afnemen van tentamens en deeltentamens.

De examencommissie moet de kwaliteit van tentamens en deeltentamens toetsen en daarom nagaan of de kwaliteit, de afname, de beoordeling en het niveau van de tentamens en deeltentamens in orde zijn. Als de examencommissie tot de conclusie komt dat de opleiding de kwaliteit van de tentamens en de examens onvoldoende heeft geborgd kan de examencommissie hiervoor (aanvullende) richtlijnen en aanwijzingen vaststellen. 


​Laatst gewijzigd: 18 april 2016