Aanmelden

Essaytoets

Andere benaming: opstel, schriftelijk betoog, referaat, analyse, literatuurbespreking, review

  
Wat is het?
 
Een korter of langer betoog, mondeling en/of schriftelijk, naar aanleiding van een vraagstelling, waarbij je:
 
·         Aan de hand van een vraagstelling methodisch zelfgekozen of gegeven bronnen behandelt (beschrijven, samenvatten, analyseren, synthetiseren).
·         Op basis van de bronnen een eigen analyse en/of argumentatie geeft.
·         Conclusies trekt en eventuele vervolgvragen definieert.

Wat wordt getoetst?
 
·       Je Inhoudelijke kennis over één of meerdere onderwerpen. Deze kennis kan zowel verdiepend zijn als multidisciplinair.
·       Beheersing van je kennis op hogere cognitieve niveaus: toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren.
·       Systematisch kunnen redeneren, argumenteren en plausibel kunnen concluderen.
·       Soms gelijktijdige toetsing op mondeling en/of schriftelijke sociaal communicatieve bekwaamheid, methodisch en reflectief denken en handelen, besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Hoe word ik getoetst?
 
Essay is:
 
·       Opdracht die je individueel thuis maakt.
·       Aan de hand van een vraagstelling behandel je bronnen en bouw je een betoog op.
·       In veel gevallen krijg je tussentijds van de docent en medestudenten feedback over de wijze waarop je onderdelen nog kunt verbeteren.

Hoe word ik beoordeeld?
 
·       Je laat zien dat je relevante bronnen op de juiste wijze kunt gebruiken om jouw argumenten te onderbouwen.
·       Je laat zien dat je de criteria voor deze opdracht goed hebt begrepen en op de juiste wijze hebt toegepast.
·       De docent vergelijkt jouw antwoord met rubrics of een antwoordmodel dat vooraf is gemaakt.
·       Verder kunnen ook onderstaande criteria een rol spelen:
·         Het onderwerp (thema) is op systematische wijze en overtuigend uitgewerkt.
·         De opbouw van het essay, de structuur van 'het verhaal' en de redenering is helder, duidelijk en goed te volgen voor de lezer.
·         Het essay wordt goed onderbouwd (zowel argumenten voor als tegen, verwijzingen naar de juiste bronnen op hbo niveau en op de juiste wijze, opvoeren van bewijs met relevante voorbeelden ter ondersteuning van de argumenten).
·         In het essay wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de eigen mening van de student en de meningen van anderen, feiten e.d.

Het essay is prettig leesbaar en de schrijfstijl is aangepast aan de doelgroep, waarbij de Nederlandse taalregels op de juiste wijze zijn toegepast.


Welke feedback krijg ik?
 
·       Beoordeling van de docent in de vorm van een cijfer.
·       Persoonlijk of algemeen commentaar op gemaakte fouten.
·       Tips over eventuele verbetermaatregelen.
·       Eventueel het door de docent opgestelde antwoordmodel.

Hoe bereid ik me voor op deze toets?
 
·       Verdiep je in de vraagstelling en stel vragen als iets onduidelijk is.
·       Lees essays van medestudenten en let dan op de wijze waarop zij de het betoog hebben opgebouwd en welke bronnen zij daarbij hebben gebruikt.
·       Ga op zoek naar relevante bronnen op hbo niveau
·       Laat de stukken die je geschreven hebt lezen door medestudenten, vrienden of ouders en vraag hen goed te kijken naar de schrijfstijl en de overige criteria die je van de docent hebt ontvangen.
·       Houd je aan de beoordelingscriteria en vraag de docent om voorbeelden van vorige jaren.
·       Zorg dat je inhoudelijk de juiste kennis hebt opgedaan.
 
Laatste wijziging: oktober 2013
 

 ‭(Verborgen)‬ Hoe scoor ik maximaal?

 Tips

  • Probeer zo goed mogelijk de zwaarte te bepalen. Wat moet je ervoor doen en hoe moeilijk is dat?
  • Bepaal hoeveel tijd je nodig hebt en hoeveel tijd je feitelijk hebt.
  • Maak een goed werkplan
  • Controleer na afloop of je inderdaad antwoord op de vraagstelling hebt gegeven.

 Niet doen:

  • Blindelings aan de slag gaan.