Aanmelden

Gedragsassessment 

Andere benamingen: performance assessment,  proeve van bekwaamheid, simulatie, praktijkproef, observatie in de praktijk  

 
Wat is het?
 
Een gedragsassessment is een toetsvorm waarin je gedrag tijdens het uitvoeren van kenmerkende, kritische beroepstaken wordt geobserveerd en beoordeeld op basis van vooraf gespecificeerde criteria. Een gedragsassessment kan plaatsvinden in een authentieke beroepssituatie of in een simulatie, waarbij de je in (een) kritische beroepssituatie(s) wordt gebracht.
 
Dit assessment wordt vooral ingezet om competenties te toetsen die uitsluitend zichtbaar zijn in gedrag en niet in producten (portfolio).
 
Het assessment bestaat uit:
1. Het observeren van je gedrag;
2. Het voeren van een assessmentgesprek met een assessor;
3. Het tot stand brengen en vastleggen van een onderbouwd oordeel door de assessor;
4. Het geven van feedback door de assessor.

 
Wat wordt er getoetst?

Kort samengevat wordt in een gedragsassessment getoetst of je in kenmerkende en kritische beroepscontexten en -situaties professioneel handelt conform de vereiste beoordelingscriteria.

 
Hoe word ik getoetst?

Het gedrag assessment kan de vorm hebben van:
·         Rollenspel
·         Samenwerkingsopdracht
·         Simulatie
·         Opdracht  in praktijksituatie
 
Tijdens de uitvoering van de gedragsassessment wordt je geobserveerd. Je krijgt vooraf instructie over de opdracht en de tijdsduur.
Na afloop van de opdracht volgt een gesprek met de assessor, die de opdracht met je nabespreekt. Hij zal dan vragen naar waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt gedurende het uitvoeren van de opdracht.
 
Hoe word ik beoordeeld?
 
Je wordt beoordeeld aan de hand van:
·       De observatie van je gedrag: assessoren registreren aan de hand van de beoordelingscriteria op een protocol welk van het vereiste gedrag ze hebben waargenomen;  
·       Je verantwoording voor het getoonde gedrag, verkregen uit het assessmentgesprek.
 
Per beroepstaak/-dilemma beoordelen de assessoren de verkregen informatie en stellen zij vast of je hebt gehandeld volgens de vereiste beoordelingscriteria. Ze onderbouwen hun oordeel met bevindingen uit de observatie en het assessmentgesprek, leggen het vast op het beoordelingsformulier en koppelen het met feedback aan je terug.

Welke feedback krijg ik?
 
Je krijgt feedback over de mate waarin je de beoordeelde competenties hebt ontwikkeld. De assessoren geven deze feedback in termen van het getoonde gedrag in relatie tot het vereiste gedrag. Zo wordt zichtbaar welk gedrag je beheerst en wat eventueel nog ontwikkeling behoeft.
 
Wanneer je ontwikkeling centraal staat, bijvoorbeeld in oefensituaties, kan je van zowel een begeleider/assessor (meestal een docent), als van een acteur (bij simulaties), een praktijkbegeleider (gedragsassessment in de beroepspraktijk) en medestudenten feedback krijgen.
Hoe bereid ik me voor op deze toets?
 
·       Door het gewenste gedrag met behulp van simulaties te oefenen in de opleiding.
·       Door het opdoen van ervaring in de beroepspraktijk in stages en praktijkperiodes en hierop feedback te krijgen.
·       Door het uitvoeren van een voorbeeldsimulatie en een assessmentgesprek of het tonen van een opname van een authentiek gedragsassessment en het nabespreken hiervan tijdens een les.
·       De lijst met voorbeeldvragen die assessoren aan de hand van de simulatie of praktijkproef kunnen stellen. Het betreft vragen naar de verantwoording van de keuzes voor specifiek gedrag in uiteenlopende situaties.
 Laatste wijziging: oktober 2013

 Hoe scoor ik maximaal?

Oefen het assessment met andere studenten.

Laat gerust zien wat je weet en kunt.

Reflecteer zo snel mogelijk na afloop, dan weet je nog het meest.

Wees eerlijk: beschrijf ook wat je zelf minder goed vond gaan.

 Tips

Assessment is een begrip dat op heel verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Hierdoor kan er op jouw opleiding iets anders verstaan dan hier beschreven staat. Ga dus goed te rade bij je eigen opleiding wat men precies onder een assessment verstaat.

Laat zien wat je weet en kunt. Vergelijk het met een sollicitatiegesprek: daarin wil je ook ter plekke laten zien dat je een interessante dame of heer bent die een goed gesprek kan voeren, vaardig is en zichzelf bewust is van de situatie waarin hij of zij zit.

 

Meer lezen over assessment:
J. R. van Minden, Alles over assessmentcenters Amsterdam/Antwerpen, Business Contact, 2002