Aanmelden


Onderzoeksopdracht

 
 

Andere benaming: onderzoeksverslag

  

Wat is het?

Een onderzoeksopdracht is opdracht waarin je kennis uit theorie en praktijk toepast in praktijkgericht onderzoek:

 • het betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk

 • afhankelijk van de fase van de opleiding is de opdracht meer of minder complex

 • het doet een beroep op de je onderzoekende houding


 
Wat wordt er getoetst?

Het doel van een onderzoekopdracht is het aanleren van een onderzoekende houding. Wat er wordt getoetst is afhankelijk van hoe de onderzoekslijn in je opleiding is ingericht. Een onderzoeksopdracht kan bijvoorbeeld tot doel hebben:

 • kennis verzamelen en kritisch beschouwen

 • oefenen met methoden van onderzoek en onderdelen van het onderzoeksproces

 • bijdragen aan praktijkgerichte kennis voor het beroepenveld (afstudeeronderzoek)

Afhankelijk van het leerdoel worden één of meer van de volgende onderzoeksvaardigheden getoetst:

 • verzamelen en interpreteren van relevante kennis uit onderzoeken

 • kritische, analytische en nieuwsgierige houding laten zien

 • kennis van de methodologische en theoretische onderbouwing van onderzoek

 • ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

 • bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek

 • kennis van ethische richtlijnen voor goed onderzoek

 

Hoe word ik beoordeeld?

Je wordt door de examinator(en) beoordeeld over de mate waarin je de beoogde onderzoekvaardigheden hebt toegepast. Dit vindt plaats aan de hand van het eindproduct. Je kan daarnaast gevraagd worden het eindproduct te presenteren en op vragen van de examinatoren in te gaan. Je krijgt één eindcijfer, dat tot stand komt op basis van het oordeel van het eindproduct en eventueel de mondelinge toelichting.

Je wordt door de examinator(en) beoordeeld in welke mate je de beoogde onderzoeks-vaardigheden hebt toegepast. De student krijgt één eindcijfer, dat tot stand komt op basis van het oordeel van het onderzoeksverslag en eventueel de mondelinge toelichting. Welke feedback krijg ik?

De onderzoeksopdracht wordt beoordeeld door de examinator(en).

Je krijgt het ingevulde beoordelingsformulier met inhoudelijke feedback.

Je krijgt eventueel feedback van de opdrachtgever.

Daarnaast ontvangt je tussentijds feedback van je begeleider.


 

Hoe bereid ik met voor?

Op de opdracht:
 • Lees zorgvuldig de studiehandleiding waarin de onderzoeksopdracht zowel inhoudelijk als procedureel wordt toegelicht en stel vragen over zaken die niet duidelijk zijn.

 • Vraag om voorbeelden in te zien van goede onderzoekopdrachten, probleemstellingen, plannen van aanpak. Vraag, indien nodig, om inhoudelijke toelichting op deze onderdelen.

 • Maak optimaal gebruik van de geboden ondersteuning bij het uitvoeren van de onderzoeksopdracht.

 • Lees de gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo van de Vereniging Hogescholen.

Op de toetsing:

 • Lees zorgvuldig de informatie over de beoordelingsprocedure.

 • Bespreek de beoordelingscriteria met de docent(en) zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

 • Beoordeel jezelf voorafgaand aan de toetsing aan de hand van het beoordelingsformulierLaatste gewijzigd: 13 januari 2020

 ‭(Verborgen)‬ Hoe scoor ik maximaal?

​Hier komt de tekst.

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden

 Tips

Zorg dat je op de hoogte bent van de onderwerpen waaraan medestudenten werken, zodat je kan samenwerken bij gelijksoortige opdrachten.