Aanmelden


Onderzoeksopdracht

 
 
Andere benamingen: onderzoeksverslag
  
Wat is het?
Een onderzoeksopdracht is een meer of minder complexe opdracht waarin kennis uit theorie en praktijk worden verbonden met praktijkgericht onderzoek:
 
·       Het betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk.
·       Afhankelijk van de fase van de opleiding is de opdracht meer of minder complex.
·       Het doet een beroep op je onderzoekende houding.
 

Wat wordt er getoetst?
Wat er wordt getoetst is afhankelijk van hoe een onderzoeksopdracht wordt ingezet. Een onderzoeksopdracht kan bijvoorbeeld:
 
·       Tot doel hebben dat je kennis over een bepaalde inhoud verzamelt (vaak lagere leerjaren).
·       Het doel kan zijn aangeleerde vaardigheden van methoden van onderzoek in de praktijk te brengen (oefenonderzoek/herhalen van reeds uitgevoerd onderzoek).
·       Of nieuwe praktijkgerichte kennis te genereren voor het beroepenveld (afstudeerscriptie).
 
Afhankelijk van het leerdoel worden één of meer van de volgende onderzoeksattitudes en onderzoeksvaardigheden getoetst. Deze aspecten moeten door de docent(en) nog nader ingevuld worden op de inhoud en het niveau waarop getoetst zal worden:
 
·       Verzamelen en interpreteren van relevante kennis uit onderzoeken.
·       Kritische en nieuwsgierige houding laten zien.
·       Kennis van de methodologische en theoretische onderbouwing van onderzoek.
·       Ontwikkelen van instrumentele onderzoeksvaardigheden.
·       Onderzoek opzetten en uitvoeren.
·       Hanteren van ethische richtlijnen voor goed onderzoek.
 
 
Hoe word ik getoetst?
Toetsing vindt meestal plaats aan de hand van het onderzoeksverslag. Hierin doe je verslag van het uitgevoerde onderzoek en onderbouw je de stappen die je hebt ondernomen. Je kan daarnaast gevraagd worden het onderzoek te presenteren en op vragen van de examinatoren in te gaan.
 
Hoe word ik beoordeeld?
Je wordt door de examinator(en) beoordeeld in welke mate je de beoogde onderzoeks-vaardigheden hebt toegepast. De student krijgt één eindcijfer, dat tot stand komt op basis van het oordeel van het onderzoeksverslag en eventueel de mondelinge toelichting.
 
 
Welke feedback krijg ik?
·       De onderzoeksopdracht wordt beoordeeld door de examinator(en).
·       Je krijgt het ingevulde beoordelingsformulier met inhoudelijke feedback.
·       Je krijgt eventueel feedback van de opdrachtgever.
 
Daarnaast ontvangt je tussentijds feedback van je begeleider.
 
 
Hoe bereid ik met voor?
Op de opdracht:
 
·       Lees zorgvuldig de studiehandleiding waarin de onderzoeksopdracht zowel inhoudelijk als procedureel wordt toegelicht en stel vragen over zaken die niet duidelijk zijn.
·       Vraag om voorbeelden in te zien van goede onderzoekopdrachten, probleemstellingen, plannen van aanpak. Vraag, indien nodig, om inhoudelijke toelichting op deze onderdelen.
·       Maak optimaal gebruik van de geboden ondersteuning bij het uitvoeren van de onderzoeksopdracht.
·       Lees de gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo van de Vereniging Hogescholen.
 
Op de toetsing:
 
·       Lees zorgvuldig de informatie over de beoordelingsprocedure.
·       Bespreek de beoordelingscriteria  met de docent(en) zodat je weet wat er van je verwacht wordt.
·       Neem voorafgaand aan de toetsing het beoordelingsformulier door zodat je concreet weet waarop je beoordeeld wordt.
 

Laatste wijziging: oktober 2013

 ‭(Verborgen)‬ Hoe scoor ik maximaal?

​Hier komt de tekst.

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden

 Tips

Zorg dat je op de hoogte bent van de onderwerpen waaraan medestudenten werken, zodat je kan samenwerken bij gelijksoortige opdrachten.