Aanmelden
peer-assessment
 
Andere benamingen:
beoordeling door medestudenten
, 180 graden feedback, peerbeoordeling

Wat is het?

 

·           Geven van een beoordeling aan medestudent(en).
·           Het gaat om een kritische beoordeling van een product, prestatie, vaardigheid of proces (niet een persoon).
·           Door anderen te beoordelen, leer je wat je zelf nog kunt verbeteren en ga je nadenken over wat goed is.
·           Lange termijn: je leert om zelfstandig je eigen werk te evalueren.
·           Peer assessment is meestal bedoeld als diagnostisch instrument om studenten van elkaar te laten leren. 

 

 

Wat wordt er getoetst?

 
·      Jouw vermogen om te beoordelen of een product of prestatie aan de voorwaarden voldoet.
·    Jouw vermogen om een medestudent zodanig feedback te geven dat hij/zij verbetermaatregelen kan ondernemen.
·    Verder heeft deze toets ook tot doel:
* Je meer zicht te geven op de betekenis van de beoordelingscriteria en hoe je ze hanteert.
* Dat je leert je prestaties te verantwoorden vanuit criteria of standaarden en meer oog krijgt voor kwaliteit van producten, handelingen en processen.
* Dat je op een ontwikkelingsgerichte manier leert kijken naar prestaties van anderen en jezelf.
·   Een product van een medestudent beoordeel je vaak in de conceptfase, zodat deze nog veranderingen kan aanbrengen.
·    Je oordeel over proces of prestatie van medegroepsleden wordt meestal tijdens en na afloop van een opdracht besproken.
·    De docent kan jouw oordeel gebruiken bij het bepalen van het eindcijfer van de door jou beoordeelde medestudent of groepsleden.
·   Of jij jouw oordeel kunt onderbouwen en aan de medestudent kunt uitleggen waarom dit product of deze prestatie wel of niet aan de beoordelingscriteria voldoet.

 

 

 

  

Hoe word ik getoetst? 
·           Er wordt gekeken of de feedback die je geeft zinvol is voor de ontvanger en bijdraagt tot verbetering/verandering van het product of de prestatie.
·           Het belangrijkste is dat je oordeel voldoet aan vooraf vastgestelde criteria en dat je kunt uitleggen waarom dit wel of niet het geval is.
·           Deze criteria worden door jou en je medestudenten, door de docent of in samenspraak opgesteld.
·           De docent beoordeelt of jouw wijze van feedback ‘past’ bij de vastgestelde beoordelingscriteria én toetst in het werk van de medestudent of hij/zij iets met jouw feedback heeft gedaan. 
Hoe word ik beoordeeld? 
·         Meestal krijg je geen cijfer voor je beoordeling, maar wel constructieve feedback.
·         Soms telt jouw beoordeling mee voor 50% van jouw eindcijfer. Dus dan krijg je een cijfer voor jouw eigen prestatie/product/vaardigheid/proces én een cijfer voor de beoordeling van een medestudent. Beide cijfers worden dan bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. In dat geval moeten beide cijfers minimaal een 5 zijn om elkaar te kunnen compenseren.
Welke feedback krijg ik?
Van medestudent(en):
 
·           Heeft de student aan de beoordelingscriteria voldaan?
·           Waarom niet of wel?
·           Waar blijkt dat uit?
·           Is de ontvangende student tevreden met de feedback die jij hebt gegeven?
·           Wat kan de ontvangende student met deze feedback gaan doen?
 
De feedback moet zodanig zijn dat de student ervan leert voor de toekomst. Wijs daarbij op betrouwbaarheid en validiteit van de oordelen die de beoordelende medestudent uitspreekt.
 
Van de docent:
 
·           Heeft de student aan de beoordelingscriteria voldaan?
·           Waarom niet of wel?
·           Waar blijkt dat uit?
 
Hoe bereid ik me voor op deze toets?
 
·       Verdiep je in wat er van je wordt verwacht.
·       Bespreek met medestudenten de criteria.
·       Beoordelen is een vaardigheid. Train jezelf en je medestudenten in het opstellen én hanteren van criteria en de wijze waarop jij en zij feedback kunnen geven.
·       Maak een eerste opzet van een tekst met daarin de punten die je in je beoordeling wilt opnemen.
·       Maak de definitieve tekst van je beoordeling en/of bereid het gesprek voor.
·       Vraag aan de ontvangende student of de feedback waardevol is geweest en wat hij nu met deze feedback gaat doen.
·       Zorg ervoor dat jij meerdere medestudenten beoordeelt. Niet steeds dezelfde student.
 
 
 Laatste wijziging: oktober 2013
 
 

 Hoe scoor ik maximaal?

Oefen met je medestudenten.

Je medestudent moet iets hebben aan je oordeel. Wees dus eerlijk, kritisch en houd het zakelijk.
 
Vraag aan je medestudent of hij/zij iets aan jouw feedback heeft gehad. Zo ja, wat gaat hij/zij er dan mee doen?
 
Peer assessment wordt door docenten ook gebruikt als een methode om het leren te bevorderen. Doel is dan het trainen van vaardigheden zoals evalueren en argumenteren.

 ‭(Verborgen)‬ Voorbeelden

 ‭(Verborgen)‬ Tips

Zorg dat je de beoordelingscriteria kent.