Aanmelden

Reflectieopdracht

Andere benamingen: procesverslag, supervisieverslag, reflectieverslag, zelfevaluatieverslag, logboek

Wat is het?
 
Reflecteren is (her)interpreteren van ervaring en kennis in licht van de beoogde leerdoelen/competenties:
·       Je kijkt terug op ervaringen in een bepaalde leer- en beroepssituaties.
·       Je onderzoekt en interpreteert deze ervaringen en je eigen rol daarin.
·       Je probeert hierdoor je ervaringen en kennis te (her)structureren.
·       Je 'leert', dat wil zeggen je vergroot je inzicht of verandert  je handelen.
·       Je brengt hiervan verslag uit.
 
Deze toets kan zowel formatief als summatief worden gebruikt. In deze tekst gaat over de summatieve functie van deze toetsvorm.
 
Wat wordt er getoetst?
 
Het vermogen om kritisch te kunnen kijken naar je eigen handelen in studie- en praktijksituaties en professioneel handelen verder te ontwikkelen:
 
·       Mate waarin je een reëel beeld hebt hoe je je verhoudt tot de beoogde leerdoelen/competenties op een bepaald moment in je opleiding. 
·       Mate waarin je bij ervaringen kunt onderzoeken wat feitelijke en gevoelsmatige aspecten zijn en hier betekenis aan kan geven.
·       Mate van inzicht in je manier van leren (leer- en werkproces).
·       De mate waarin je in staat bent zelfstandig te leren en werken.
·       Mate waarin je in staat bent op basis reflectie  persoonlijke doelen op te stellen voor verder ontwikkeling binnen beoogde leerdoelen/competenties.
·       De mate waarin je in staat bent dit helder en duidelijk te verwoorden (schriftelijk of mondeling).
 
Hoe word ik getoetst?
 
Toetsing kan plaatsvinden op basis van verslaglegging: verslag, video, logboek of portfolio. Een andere mogelijkheid is een gesprek op basis van de verslaglegging.
 
Hoe word ik beoordeeld?
 
·       Hoe duidelijk je verwoordt wat je geleerd hebt in studie- en praktijksituatie.
·       In welke mate je door middel van de verslaglegging en/of gesprek voldoet aan de beoordelingscriteria.
·       De examinator geeft je feedback over zijn bevindingen.
·       Hij stelt de beoordeling vast aan de hand van het beoordelingsprotocol van de reflectieopdracht waarin de beoordelingscriteria, weging en normering zijn aangegeven.

Welke feedback krijg ik?
 
Je krijgt feeback op:
·       De mate waarin je voldoet aan de gestelde leerdoelen.
·       Je geformuleerde persoonlijke doelen.
Mondeling en/of schriftelijk door de examinator.

Hoe bereid ik me voor op deze toets?
 
·       Zorg dat de leerdoelen/competenties concreet voor je zijn zodat het helder voor je is waarop je moet reflecteren.
·       Zorg dat het duidelijk voor je is wat van je wordt verwacht, zowel inhoudelijk als qua vorm.
·       Maak optimaal gebruik van de gelegenheid om te oefenen.
·       Vraag goede voorbeelden.
·       Vraag extra begeleiding als je moeite hebt met reflecteren.
 
Laatste wijziging: oktober 2013

 Hoe scoor ik maximaal?

Reflecteren kan aan het eind, maar ook tussendoor! Begin dus niet pas als het verslag ingeleverd moet worden. Je moet dan meer ‘graven’ in je geheugen.
Vragen die je jezelf moet stellen:
·          Wat is er terechtgekomen van je leerdoelen?
·          Had je het gevoel dat het je aan kennis of kunde ontbrak?
·          Heb je al je competenties in kunnen zetten?
·          Wanneer en waarmee had je succes en wanneer niet?
·          Zijn er conflicten geweest?
·          Wat heeft belemmerend of bevorderend gewerkt?
·          Wat zou je de volgende keer anders doen?
Praat met docenten, medestudenten, familie en vrienden over je werkhouding.
Formuleer zorgvuldig en grammaticaal correct.

 Tips

Reflecteren is meestal niet iets wat je in één dag leert of meteen kunt. Het is iets wat je, naarmate je verder vordert in de opleiding, steeds beter zal kunnen.
De beste manier om goed te leren reflecteren is vooral door het vaak te doen en geen stappen over te slaan.
Het kan goed helpen om een soort dagboekje bij te houden in de periode dat je aan een project werkt of stage loopt. Schrijf na iedere dag even kort op hoe je de dag hebt ervaren, wat er goed ging en wat minder en hoe je je hierbij voelde.
Om meer inzicht in jezelf en je manier van leren en werken te krijgen zijn op internet talloze tests te vinden. Dit is niet alleen handig, maar ook leuk om te doen. Ook leuk om eens een avondje met vrienden of medestudenten te doen, zodat je de resultaten kan vergelijken. Kijk bijvoorbeeld eens op www.123test.nl .