Aanmelden

Adviseren

Bij verschillende opleidingen was van oudsher al een toetscommissie actief. Deze commissie adviseerde en ondersteunde docenten bij het ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen van toetsen. De nieuwe rol: beoordelen van tentamens in opdracht van de examencommissie, is hier aan toegevoegd.

 

Meedenken over scholing

Door haar werkzaamheden heeft de toetscommissie een goed inzicht in de ontbrekende expertise in docententeams. Ze kunnen daarom bij uitstek meedenken over gewenste scholing voor docenten.
 
[Deze pagina is nog in ontwikkeling]